Minh Hằng bị chế ảnh trên Facebook

Minh Hằng là gái gọi Bình luận kiểu “show hàng” một cách thô thiển Chuyện tình cảm riêng tư của diễn viên này cũng bị lôi ra bêu riếu Thậm chí fan hâm mộ của Minh Hằng cũng bị xỉ nhục Sẵn sàng đặt điều vu khống chuyện bậy

Minh Hằng cũng bị xỉ nhục Sẵn sàng đặt điều vu khống chuyện bậy

Nghiễm nhiên lấy hình ảnh, tên Minh Hằng là gái gọi

Bình luận kiểu “show hàng” một cách thô thiển

Chuyện tình cảm riêng tư của diễn viên này cũng bị lôi ra bêu riếu

Thậm chí fan hâm mộ của Minh Hằng cũng bị xỉ nhục

Sẵn sàng đặt điều vu khống chuyện bậy bạ

Dư luận đề nghị FaceBook cần ra tay dẹp bỏ trang web đen này, không nên tiếp tay bôi nhọ những người nổi tiếng nói chung và Minh Hằng nói riêng.

Cập nhập tin tuc scanda, tin hot, tin sock moi ngay

Post Author: skyler

Comment