xuống trông con giúp chị gái, bị anh rể cưỡng hiếp bạo lực

vào sáng ngày 24/7, sau khi thấy vợ đi làm vắng, Hùng liền sang quán tạp hóa ở gần nhà mua bia về uống. Khi thấy trong người lâng lâng, Hùng bật nhạc to lên nghe để cho khoái chí. Trong thời gian này, có chị Đặng Thị Hồng (em ruột vợ Hùng – PV) […]