Bất chấp hàng ngàn người biểu tình, Hong Kong không chịu nhún

Bất chấp hàng ngàn người biểu tình, Hong Kong không chịu nhún. Ngày 30/9, người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã ra tối hậu thư cho chính quyền phải đáp ứng các yêu cầu cải cách của họ vào thứ Tư sau khi tổ chức một cuộc tuần hành lớn chưa từng […]