Nữ sinh bỏ nhà theo trai, sẵn sàng hiến dâng đời con gái

Nữ sinh tuổi teen năm nay chỉ mới có 13 tuổi 4 tháng, đang học trung học cơ sở. Cái tin này đối với tôi không bất ngờ chút nào. Anh chị tôi chỉ có nó là con, chiều chuộng đủ điều. 13 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, biết son phấn, biết làm dáng […]