Bắc Ninh: Chiếc quan tài dựng đứng, cả làng bị báo oán

Người không tin thì nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chiếc quan tài dựng đứng, nhưng những người tin thì bảo rằng làng bị động do đã xâm phạm khu đất xưa kia là một ngôi miếu thiêng của làng.Những cái chết đau lòng ở bắc ninh Gần đây, khi rộ lên […]