không tưởng sức mạnh của “tình dục”

Tôi thường nghe nói chuyện chăn gối làm tình dục có lợi cho sức khỏe cho cả 2 vợ chồng  và còn phòng tránh bệnh tật. Tôi nghĩ là người ta nói tếu, nói quá, bởi thực tế tôi chỉ thấy mệt mỏi khi làm Quan hệ tình dục gần như là một cuộc vận động […]