Chuyện lạ ở làng quê Hà nội, phát lệnh ăn hai họ mới được ăn cỗ

Xã Đại Đồng Thạch thất hà nội Trọng nam khinh nữ, người dân xã Đại Đồng lại đề cao vai trò của “nhà ngoại”. Ông cậu mà chưa có lời, cả hai họ cứ ngồi yên… trông mâm cỗ Theo các bậc cao niên ở đây, người Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) rất […]