Cách giúp nam giới đạt được tối đa cực khoái

Tiến sĩ Jonathan Stegall, nhà sáng lập và là chủ tịch Trung tâm Y học tiến bộ tại Atlanta (Mỹ) chia sẻ 3 cách giúp nam giới đạt tối đa  mức độ cực khoái. Kiểm tra nồng độ hoóc môn testosterone “Nồng độ hoóc môn testosterone (T) thấp, dấu hiệu (T) thấp bao gồm mệt […]