Ly hôn với chồng chỉ vì câu nói không lấy vợ này thì có vợ khác

Tôi đã luôn cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân ấy, bất kể anh có nhu nhược cỡ nào, bất kể mẹ anh có đối xử tệ, thậm chí nhiều lần xúc phạm tôi ra sao. Nhưng rồi tôi quyết định buông tay khi một lần nghe anh nói: “Không lấy vợ này thì có […]