Thầy bói chữa bệnh bằng phương pháp quan hệ tình dục

Khi nghe thầy bói phán rằng, chị T bị người âm yêu và phải làm vợ “người âm” mới hết bệnh. Vì quá mê muội, chị T đã bị thầy bói lợi dụng nhập xác vào hồn “người âm” để chiếm đoạt thân thể của chị Một sáng đầu tháng 9/2014, trên tuyến đường từ […]