Đàn ông sẽ nhìn gì đầu tiên trên cơ thể phụ nữ ?

Giao tiếp hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng, đàn ông đầu tiên khi nhìn phụ nữ thì chỉ có nhìn “vòng một” ngực xem to hay nhỏ, với “vòng ba” mông tròn hay không là chính. Như vậy là hơi oan uổng cho các quý ông rồi đấy. Bởi vì phụ nữ có […]