Sock – Dịch Ebola: 60% bệnh nhân, 50% bác sĩ tử vong

Các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bênh Ebola là Guinea, Liberia và Sierra Leone đều chỉ mới trở lại tình trạng ổn định chính trị trong thời gian gần đây, sau rất nhiều năm nội chiến và xung đột khiến cho hệ thống y tế bị phá hủy hoặc tê liệt. Năng […]