Phạm nhân 9X vượt ngục đu dây điện như Tarzan

Phạm nhân 9X vượt ngục đu dây điện như Tarzan  lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo trại tạm giam, đã tìm cách vượt tường rào cao hơn 2m có dây thép gai để ra ngoài. Phạm nhân 9X đu dây điện vượt ngục ra bên ngoài như TarzanPhạm nhân 9X đu […]