F88 “Lách luật”, lừa khách hàng cho vay với lãi suất cao sự thật là gì?

F88 công khai lãi suất cầm đồ tới khách hàng Hiện nay nhiều tin đồn nói rằng “Dịch vụ cho vay cầm đồ F88: Quảng cáo mức lãi suất cao gấp gần 4 mức cho phép” hay  cầm đồ “F88 niêm yết lãi suất cho vay ở mức thấp nhưng lại tính thêm đủ thứ chi […]