Tâm sự của gái làng chơi khi nằm trên giường với đàn ông

Tâm sự của gái làng chơi khi nằm trên giường với đàn ông: Có những đêm tôi đau đớn, nằm dài trên giường để mặc khách làng chơi thích làm gì thì làm miễn rằng tôi có tiền để mua sắm, tiêu xài. Đây là tâm sự đầy nước mắt trong sự hối hận muộn […]