Bị giật dây chuyền khi đang trả lời trực tiếp về tội phạm

Một phụ nữ đã bị giật dây chuyền giữa lúc đang trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp về tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng ở Rio de Janiero, Brazil. Một trong những chương trình tin tức hàng đầu tại Brazil đã vô tình phát sóng đoạn video quay cảnh một phụ nữ […]