Uy lực trực thăng săn ngầm của các nước trên Thế giới

Tin nong –  Trực thăng săn ngầm được hải quân các nước sử dụng để dò tìm và chống tàu ngầm lẫn tàu mặt nước ở tầm xa. Mời bạn cùng tìm hiểu một số loại trực thăng săn ngầm nổi tiếng đang được sử dụng phổ biến, theo Global Defense Technology ngày 11.3. Trực […]