Tôi ngoại tình liên tục vì ham muốn sex

Từ khi anh tha thứ, tôi gặp khoảng 5 người nữa. Tôi không muốn chỉ gặp một người, vì họ không thỏa mãn đủ làm sex cho tôi lên đỉnh nhiều khi vừa hẹn người này xong tôi lại hẹn gặp người khác ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu sex của mình Tôi […]