Anh mang tôi đi hiến dâng cho sếp để thăng chức

Anh mang tôi đi hiến dâng cho sếp Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được 5 năm, là bạn đại học với nhau, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau khi duyên phận đưa đẩy tình cờ gặp nhau ngay hôm đi nhập học. Rồi chúng tôi yêu nhau, chia sẻ […]