Sợ hãi mỗi đêm khi ngủ với chồng tây

Sợ hãi mỗi đêm khi ngủ với chồng tây, tôi cũng từng có suy nghĩ đừng bao giờ lấy đàn ông Việt làm chồng. Tôi đã từng chứng kiến cảnh bố ngược đãi, giở thói gia trưởng, độc đoán hành hạ mẹ lúc tôi còn bé. Ông bà ta nói rất đúng “Ta về ta […]