“Yêu râu xanh” tháo bóng đèn giở trò đồi bại với con gái bạn

Rủ 2 vợ chồng ‘bạn hữu” sang nhà nhâu, sau cuộc nhậu, Điều mò sang nhà bạn, tháo bóng đèn rồi giờ trò đồi bại với con gái của bạn. Sinh năm 1995 nhưng Trần Văn Điều (trú Trà Dơn, H. Nam Trà My, Quảng Nam) đã có “máu mặt” khắp làng xóm vì bản […]